Gratis leie av Lyngbo-hytta!

Vi deler med dette fantastiske nyheter om en meget generøs gave fra Sparebankstiftelsen

Sparebanken Sør til brukergruppa av Lyngbo-hytta!

  • Brukergruppa kan nå leie hytta gratis, 100% subsidiert av Sparebankstiftelsen, i tidsperioden
    frem til og med 31.12.2028
  • Har du vært her tidligere, eller aldri opplevd dette flotte stedet, er det nå på tide å få booket et opphold
  • Gå inn på vår nettside: www.lyngbohytta.no for mer informasjon og booking
  • Leieoppholdet inkluderer strøm, ved og utvask, og ja det er gratis 😊 ut 2028

Mvh. styret i stiftelsen Lyngbo-hytta.

Offisiell åpning av Lyngbo-Hytta 26.08.2018

Søndag 26. august 2018 kl. 15.00 skjedde en stor begivenhet i Aust-Agder, Lyngbo-Hytta på Eptevatna i Mykland i Froland kommune ble offisielt innviet av ordfører Ove Gundersen. 32 innbudte gjester var tilstede. Den flotte hytta i Kilane hyttefelt har 16/19 sengeplasser og skal gi et tilbud om friluftsliv til alle innbyggere med utviklingshemning i Aust-Agder. Bak hytta står stiftelsen Lyngbo-hytta, som også har tilrettelagt hytta som dagsturhytte for turgåere i området. Stiftelsen ledes av et styre bestående av Olav Magne Andersen(leder), Anders Haslestad(nestleder) og styremedlemmene Wenche Jernquist, Sigmund Pedersen og Anders Emil Ånonsen. Etter åpningen var det orientering om prosjektet ved Olav Magne Andersen, deretter var det et temainnlegg om friluftsliv for alle ved professor John Lundstøl, hilsen fra Sparebanken Sør ved Åsulv Espeland som overrakte en gave til stiftelsen på kr. 20.000,- og en hilsen fra rådmann i Arendal Harald Danielsen. Stiftelsen hadde også sørget for at alle innbudte fikk en fin bevertning. Hytta har fått spillemidler, kommunale tilskudd og en rekke private gaver, herunder kr. 400.000,- fra NFU Aust-Agder og kr. 90.000,- fra Gjensidigestiftelsen. Mange takk for en flott dag. Nå ser vi fram til at flest mulig av våre innbyggere i Aust-Agder med utviklingshemning skal få et flott fritidstilbud i naturskjønne omgivelser.