Hjem

Introduksjon

Lyngbo-Hytta er en dagstur og overnattingshytte særlig tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning.

Etter en hektisk byggeperiode på ca. 2 år med mye dugnadsinnsats, ble den tatt i bruk i månedsskiftet mai / juni 2018 og 26.08.2018 kunne vi endelig invitere til offisiell åpning.
Se mere info under fanen nyheter.

Utviklingshemmede i alle kommunene i gamle Aust – Agder fylke hadde i utgangspunktet fortrinnsrett til å leie hytta, men etter at Aust og Vest-Agder ble slått sammen til et fylke ønsket vi å utvide til hele Agder fylke.
Ved ledig kapasitet kan hytta leies ut til andre. Leietagere utenfor brukergruppa kan kun reservere hytta for leie i en periode på 3 mnd. fra det tidspunktet man sjekker status på ledig kapasitet.

Hytta ligger ca. 12 km fra Mykland sentrum i Froland kommune på en flott og frittliggende tomt på ca. 4.5 mål på Kilane hyttefelt, med utsikt over Eptevatna og Vågsdalsfjorden på kommunegrensa mot Birkenes. Ved Eptevannet rett på nedsiden av hytta er det en idyllisk og meget godt tilrettelagt badeplass som også kan brukes av rullestolbrukere.

Lyngbo er tilrettelagt med tanke på HC og har et grunnareal på ca. 220 m2 med 8 soverom og ( 16 /19 ) sengeplasser, 2 bad + 1 WC, kjøkken + en romslig hems. Hytta er tilkoblet strøm, vann, avløp og har helårs kjørevei til inngangsdøra.

Organisering

Lyngbo-Hytta eies av en ideell stiftelse med samme navn ( org. nr. 917450145 ) som ved opprettelsen hadde som hovedformål å fremskaffe midler til finansiering av den ferdigstilte hytta og sikre midler til fremtidig drift.

Bakgrunn

Brukergruppa utviklingshemmede i Aust-Agder hadde tidligere muligheten til å bruke Solmo Hytta på Vegårshei til dagsturer og overnatting.
Da dette tilbudet falt bort i 2015 ble ideen til en ny hytte sådd, og Stiftelsen Lyngbo-Hytta ble stiftet.

Mange i brukergruppa Lyngbo er tilrettelagt for, bor i kommunale botilbud med varierende behov for assistanse og det kan lett føre til at en vanlig ferie blir kostbar da brukerne ofte må betale ekstra kostnader til reise, opphold og lønn til nødvendig personell.

På grunn av dette blir ofte en rekreasjon / ferietur valgt bort og virkningen av dette kan medføre uønskede virkninger som passivitet og sosial isolasjon.

For å nå dette målet er det også viktig at kommunene legger til rette for turnuser for personalet som gjør det mulig å dra på tur uten at det medfører ekstra kostnader for brukerne.

Noen kommuner er kommet ganske langt i dette arbeidet og tilbakemeldingene vi frem til nå har fått etter opphold på hytta, har vært entydig positive fra brukergruppa, kommunene og personalet.

Når ideen til Lyngbo-Hytta ble sådd og stiftelsen dannet, hadde vi som stiftere et mål om å legge til rette for et fritidstilbud som brukergruppa utviklingshemmede ønsker og har råd til å bruke.
Etter nesten 5 år med drift inkludert 2 år med pandemi ser vi med stor glede at hytta brukes jevnlig av brukere fra mange kommuner i gamle Aust-Agder.
Vi ser også at hytta fremdeles er ledig for leie i relativt mange helger og ukedager og vårt mål er å få fylt opp så mange av disse ledige dagene med fornøyde leietagere fra brukergruppa.

Gjennomføring

For å kunne gjennomføre dette prosjektet har vi vært helt avhengige av all den støtte og hjelp vi til nå har fått fra meget velvillige leverandører i byggebransjen, Kommuner, offentlige instanser og støtteordninger samt flere foreninger, bedrifter, banker og stiftelser.
Se mere info under fanen Sponsorer.

Til tross for denne støtten og et iherdig arbeid over lengre tid med å skaffe tilveie tilstrekkelig med midler til nedbetaling av lån og sikre drift har dette vist seg å være vanskelig.
På grunn av dette har stiftelsen de siste årene hatt en anstrengt økonomi.

Det er da med stor glede at vi nå kan annonsere at vi endelig har fått støtte i form av en meget generøs tildeling fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.
Tildelingen er 2 – delt og dekker både stiftelsens samlede gjeld samt at det gis tilskudd til leie av hytta til brukergruppa Utviklingshemmede i 5 år.
Se mere info under fanen nyheter.

Grasrotmidler

Stiftelsen Lyngbo-Hytta er godkjent som mottaker av grasrotmidler og vi oppfordre alle som ønsker å støtte Lyngbo-Hytta til å velge Lyngbo-Hytta som den dere ønsker å gi deres grasrotandel til.

Støtten går uavkortet til drift av hytta.

Registrering kan gjøres på nett eller hos en av Norsk Tippings kommisjonærer. Ved registrering søk etter «LYNGBO HYTTA» eller stiftelsens org. nr. 917450145.

Kontakt Info Stiftelsen Lyngbohytta:

Olav Magne Andersen
Tlf: 48029759
Email: oma@lyngbohytta.no

Stiftelsens adresse:

Stiftelsen-Lyngbohytta
v/Olav Magne Andersen
Ulleråsveien 4
4810 Eydehavn