Veibeskrivelse / Nøkler


(Klikk for full størrelse)

1.      Adressen til hytta er Kilane 19, 4832 Mykland

2.      Fra Arendal: Følg veien fra Arendal til Evje og ta av til venstre inn på en grusvei merket til Tveit ca. 4 km. etter at dere har passert avkjørsel til Risdal og Skjeggedal. Følg grusveien ca. 3.3 km og ta til høyre i veikryss ved renovasjonsanlegg for hytter og du finner Lyngbo-Hytta etter ca. 250 meter på høyre side.

3.      Fra Evje: Følg veien fra Evje mot Arendal og ta til høyre inn på en grusvei merket til Tveit ca. 4.4 km. etter at dere har passert veikryss fv 42 / 405 mot Vennesla, Iveland og Engesland. Følg grusveien ca. 3.3 km og ta til høyre i veikryss ved renovasjonsanlegg for hytter og du finner Lyngbo-Hytta etter ca. 250 meter på høyre side.

4.      Nøkler til bom og hytte hentes og avleveres hos familien Skripeland som bor på gården som ligger på høyre side ca. 950 meter etter at dere har tatt av fra Evjeveien på grusveien inn til hytta. (Se kartskisse) Dersom det skulle forekomme avvik fra denne rutinen vil leietager bli varslet på forhånd