Booking

Forespørsel Booking

Priser på utleie:

Brukere fra målgruppa

 1. En bruker skal maks betale kr. 1500,- for en helg fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 20.00
 2. Ved flere brukere sammen på tur fredag – søndag betaler hver bruker kr. 1000,-. Med en maksprisen pr helg på kr. 4000,-.
 3. Ved utvidelse av oppholdet betales det kr. 500,- pr dag for en bruker. Ved flere samtidige brukere betales kr. 300,- pr bruker. Maks kr 1200,- pr dag.
 4. Fra mandag kl. 10.00 til fredag kl. 12.00 kr. 2500,-
 5. Leie pr døgn i ukedager fra kl. 10.00 til neste dag kl. 20.00   kr. 500 pr dag.  Ved flere samtidige brukere betales kr. 300,- pr bruker. Maks kr. 1200,- pr dag.
 6. Dagsbesøk kl. 10.00 – 20.00 kr. 100,- pr bruker. Maks kr. 500,- pr dag

Private utenfor målgruppen samt lag og foreninger (Kun booking 3mnd frem)

 1. Fredag kl. 15.00 – søndag kl. 20.00 på kr. 2500,-
 2. Mandag kl. 10.00 til fredag kl. 12.00 kr. 3000,-
 3. Leie pr døgn i ukedager fra kl. 10.00 til neste dag kl. 20.00 kr 800,- pr dag.

Offentlige / kommuner og bedrifter (Kun booking 3mnd frem)

 1. Fredag kl. 15.00 – søndag kl. 20.00 kr. 4000,-
 2. Fra mandag kl. 10.00 – fredag kl. 12.00 på kr. 4000,-
 3. Leie pr døgn i ukedager fra kl. 10.00 til neste dag kl. 20.00   kr. 1500,- pr dag.
Laster kalender...
captcha