Hjem

Introduksjon

Lyngbo-Hytta er både en dagsturhytte og en overnattingshytte særlig tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning.

Etter en hektisk byggeperiode på ca. 2 år og med mye dugnadsinnsats kunne vi endelig invitere til  offisiell åpning 26.08.2018

Hytta ble tatt i bruk i månedsskiftet mai / juni 2018 og har vært flittig benyttet av brukergruppen gjennom sommeren.

Utviklingshemmede i alle kommunene i Aust – Agder har fortrinnsrett til å lei hytta men ved ledig kapasitet kan hytta leies ut til andre.  Leietagere utenfor brukergruppen kan reservere hytta for leie i en periode på 3 mnd. fra det tidspunktet man sjekker status på ledig kapasitet.

Hytta ligger ca. 12 km fra Mykland sentrum i Froland kommune på en flott og frittliggende tomt på ca. 4.5 mål på Kilane hyttefelt, med utsikt over Eptevatna og Vågsdalsfjorden på kommunegrensa mot Birkenes. Ved Eptevannet rett på nedsiden av hytta er det en idyllisk og meget godt tilrettelagt badeplass som også kan brukes av rullestolbrukere.

Lyngbo er tilrettelagt med tanke på HC og har et grunnareal på ca. 220 m2 med 8 soverom, 2 bad + 1 WC, kjøkken + hems. Hytta er tilkoblet strøm, vann, avløp og har helårs kjørevei til inngangsdøra.

Organisering

Lyngbo-Hytta eies av en ideell stiftelse med samme navn ( org. nr. 917450145 ) som har som hovedformål å fremskaffe midler til finansiering av den oppførte hytta og sikre fremtidig drift.
Stiftelsen har ingen ansatte og alt arbeid gjøres på frivillig basis.

Bakgrunn

Lyngbo er tenkt som en videreføring av Solmo hytta på Vegårshei som avviklet driften høsten 2015.

Mange i brukergruppen Lyngbo er tilrettelagt for, bor i kommunale botilbud med varierende behov for assistanse og det kan lett føre til at en vanlig ferie blir kostbar da brukerne ofte må betale ekstra kostnader til reise, opphold og lønn til nødvendig personell.

På grunn av dette blir ofte en rekreasjon / ferietur valgt bort og virkningen av dette kan medføre uønskede virkninger som passivitet og sosial isolasjon.

Når Lyngbo nå endelig er ferdig og klar til bruk, håper vi i stiftelsen at brukergruppen endelig har fått et fritidstilbud som de har fortjent og har økonomi til å bruke.

For å nå dette målet er det også viktig at kommunene legger til rette for turnuser som gjør det mulig å dra på tur uten at det medfører ekstra kostnader.

Noen kommuner er kommet ganske lagt i dette arbeidet og tilbakemeldingene vi har fått etter sommerens utleie har vært entydig positive både fra brukergruppen og personalet.

Gjennomføring

For å kunne gjennomføre dette prosjektet har vi vært helt avhengige av all den støtte og hjelp vi har fått fra meget velvillige leverandører i byggebransjen, Froland og Arendal kommune, Aust- Agder fylke med tippemidler, mellomfinansiering i Sparebanken Sør og donasjoner fra blant annet NFU, Gjensidigestiftelsen, Sparebanken Sør, og Arendal Sparekasse.

Det gjenstår ennå en del før prosjektet er fullfinansiert og øvrige kommuner i Aust-Agder utover Froland og Arendal vil i september 2018 får en søknad om driftstilskudd fra stiftelsen. I tillegg søkes det om støtte fra Extrastiftelsen. På bakgrunn av dette og øvrige donasjoner har vi har vi et berettiget håp om å nå full finansiering i løpet av 2020.

Grasrotmidler

Stiftelsen Lyngbo-Hytta er godkjent som mottaker av grasrotmidler og vi oppfordre alle til å velge Lyngbo-Hytta som den dere ønsker å gi deres grasrotandel til.
Støtten går uavkortet til drift av hytta.
Registrering kan gjøres på nett eller hos en av Norsk Tippings kommisjonærer.  Ved registrering  søk etter «LYNGBO HYTTA»   eller stiftelsens org. nr. 917450145.

 

Kontakt Info Stiftelsen Lyngbohytta:
Tlf: 48029759
Email: oma@lyngbohytta.no

Stiftelsens adresse:
Stiftelsen-Lyngbohytta
v/Olav Magne Andersen
Ulleråsveien 4
4810 Eydehavn